Nabídka služeb

PRODÁVÁME:

 • Hasicí přístroje, náhradní díly, držáky a příslušenství
 • Hydrantové systémy, požární hadice, proudnice, ventily, spojky a ostatní výzbroj a příslušenství
 • Bezpečnostní značení v provedení samolepicí fólie, tabulka, smalt, fotoluminiscenční, obyčejné
 • Autonomní hlásiče kouře, detektory oxidu uhelnatého (CO)
 • Požární uzávěry (zejména dveře)

PROVÁDÍME PRAVIDELNÉ KONTROLY (REVIZE) NA:

 • Hasicí přístroje a zařízení pro zásobování požární vodou (hydranty, hydrantové systémy, suchovody)
 • Požární klapky, ucpávky, uzávěry (dveře apod.), požární nádrže

OPRAVUJEME (SERVIS/ÚDRŽBA):

 • Opravy, plnění a periodické tlakové zkoušky hasicích přístrojů
 • Tlakové zkoušky požárních hadic a požárního potrubí - suchovodů
 • Vyřazení hasicího přístroje a zajištění ekologické likvidace

Systémy pasivní protipožární ochrany ve stavebnictví

  PROTIPOŽÁRNÍ OCHRANA STAVEB (POŽÁRNÍ UCPÁVKY)

 • Utěsnění prostupů kabelů, kabelových lávek, prostupů klimatizace, prostupů kovových či plastových trubek
 • Utěsnění drobných prostupů a stavebních spár protipožárním tmelem či PU pěnou
 • Protipožární utěsnění dilatačních spár
 • Instalace protipožárních manžet

Technicko organizační činnosti v požární ochraně

  SLUŽBY ODBORNĚ ZPŮSOBILÉ OSOBY V POŽÁRNÍ OCHRANĚ (OZO v PO)

 • Zpracování, aktualizace a vedení dokumentace PO
 • Požární preventivní prohlídky
 • Operativní karty
 • Školení a odborné přípravy zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců o PO
 • Školení a odborné přípravy preventistů a preventivních požárních hlídek o PO
 • Cvičný požární poplach, havarijní připravenost
 • Zastupování při kontrole SPD (Státní požární dozor)
 • Audit požární ochrany (Kontrola stavu zabezpečení požární ochrany a dodržování platné legislativy se současným návrhem na odstranění případných závad zjištěných během auditu)

Distribuce technických plynů

  PLNĚNÍ INERTNÍM PLYNEM CO2

 • Plnění ocelových lahví
 • Provádění periodických tlakových zkoušek, údržby a oprav ocelových lahví
 • Prodej nových ocelových lahví

Ostatní nabízené služby

  DÁLE NABÍZÍME

 • Výrobu a instalaci požárního potrubí - suchovodu
 • Montáž hydrantových systémů
 • Požární a bezpečnostní značení

a další služby po dohodě (např. dodání protipožárních dveří, sorbentů na úkapy hořlavých kapalin, osobních ochranných pracovních pomůcek - OOPP, atd.)

Výše uvedené služby jsou poskytovány dle potřeb zákazníka, téměř po celém území České republiky.